Cuộc sống đồng điệu

Life in common among people who love each other is the ideal of happiness.
Cuộc sống đồng điệu giữa những người yêu nhau là hạnh phúc lý tưởng.

Xem Thêm Tác Giả George Sand