Cuộc sống của chúng ta

Cuộc sống của chúng ta

Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong những nấm mồ.

Xem Thêm Tác Giả F. M. Dostoevsky

  • thom tho

    Có những lúc cần dừng lại một nhịp lấy sức để bước nhanh, chắc hơn ở các bước tiếp