Cuộc sống chân chính

Cuộc sống có ích là cuộc sống chân chính.

 

Xem Thêm Tác Giả I. Cô - men - xki