Cuộc sống

Cuộc sống cho ta nhiều hơn là lấy đi.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh