Cuộc hành trình của mình

Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia để kể chuyện về cuộc hành trình của mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp