Cuộc đời tốt đẹp hơn giấc mơ

Cuộc đời dù thế nào chăng nữa vẫn tốt đẹp hơn giấc mơ, chẳng khác gì sức khỏe tốt hơn bệnh tật.

 

 

Xem Thêm Tác Giả I. Tuốc - ghê - nép