Cuộc đời sống đẹp

Thiên nhiên ban cho ta cuộc sống không lâu dài, nhưng ký ức về một cuộc đời sống đẹp thì còn lại mãi mãi.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Xi - xê - rô