Cuộc đời sẽ thật ngắn khi cứ do dự

Cuộc đời sẽ thật ngắn khi cứ do dự, nên nếu đã nghĩ ra một điều thì phải thực hiện ngay.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh