Cuộc đời phải là một chiếc xe lên dốc

Cuộc đời chúng ta phải là một chiếc xe lên dốc không ngừng chứ không phải là một chiếc xe buông tay bánh xuống dốc.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh