Cuộc đời như chiếc xe đạp

Cuộc đời như chiếc xe đạp, phải tiến tới để khỏi mất thăng bằng.

 

Xem Thêm Tác Giả Albert Einsteins