Cuộc đời này không quá chật hẹp

Cuộc đời này không quá chật hẹp, nếu bạn biết đúng chỗ của mình.

 

Xem Thêm Tác Giả Rô - ma - Khay - am