Cuộc đời là trường học lớn

Cuộc đời là trường học lớn, khốn quẫn và đau khổ là ông thầy giỏi, là người bạn tốt rèn luyện ta vậy.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh