Cuộc đời là thiên đàng

Cuộc đời là thiên đàng với những ai biết đắm say mọi sự vật quanh mình.

 

Xem Thêm Tác Giả Leo Buscaglia