Cuộc đời là một điều kì diệu

Cuộc đời là một điều kì diệu mà không ai có quyền lãng phí.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh