Cuộc đời là chiến đấu

Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.

 

Xem Thêm Tác Giả F. Vôn - te