Cuộc đời là biển khơi

Cuộc đời là biển khơi, giữa bơi và chết đuối tôi chọn bơi để tồn tại.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh