Cuộc đời là biển cả

Cuộc đời là biển cả ai không bơi sẽ chết.

 

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh