Cuộc đời là biển cả

Cuộc đời là biển cả làm đắm đuối lòng người, “Chí” của ta là cái để hộ thân ta, làm cho sóng gió không thể xiêu gạt, vùi dập ta được.

 

Xem Thêm Tác Giả Thúc Vô Công