Cuộc đời giống như một hộp diêm

Cuộc đời giống như một hộp diêm, cấm dùng là ngu xuẩn, lạm dụng là nguy hiểm.

Xem Thêm Tác Giả Akutawa Ryunosuke (Nhật)