Cuộc đời đẹp đẽ

Ai hiến dâng cuộc đời cho việc tốt, là sống lâu hơn tuổi của mình.

Nhớ lại cuộc đời đẹp đẽ, tức là đã sống hai lần.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Mác - xi - an