Cuộc đời để chiến thắng

Cuộc đời không phải tạo ra để sống mà là để chiến thắng.

Xem Thêm Tác Giả R. Bazin