Cứng rắn như tảng đá

Anh tự hào cứng rắn như tảng đá? tốt lắm nhưng hãy coi chừng rong rêu sẽ phủ lên anh.

Xem Thêm Tác Giả Patira Perkins