Cùng nhau nhìn về một hướng

Cùng nhau nhìn về một hướng

Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng.

Xem Thêm Tác Giả Saint Exupery