Củng cố mối quan hệ bạn bè

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Xem Thêm Tác Giả Lênin