Cửa ra của trái tim

Ở người đàn ông, miệng là cửa vào của tâm hồn.
Ở người phụ nữ, nó là cửa ra của trái tim.

Xem Thêm Tác Giả A.Bierce