Của cải

Không lo ít của bằng lo chia của không đều.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử