Cụ Hồ muôn tuổi

Cụ già thong thả buông cành trúc
Hồ rộng trời in mặt nước hồng,
Muôn vạn đài sen hương thơm ngát
Tuổi già vui thú với non sông.

  • kien

    rat hay

  • Bác Học Bảo

    Bài thơ là giá trị vĩnh cửu của cuộc sống! Là sự sáng tạo tuyệt đối của ngôn ngử Việt Nam. Là sự kính yêu với người cha già dân tộc.

  • Quang Toàn

    hay quá.hay ơi là hay à.hayyyy cực