Cứ đi tiếp đi

If you are going through hell. keep going.
Nếu bạn đang đi qua địa ngục, cứ đi tiếp đi.

Xem Thêm Tác Giả K Calbp