Công lao Bác Hồ

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Bác Hồ.

Xem thêm Ca dao trên kho tàng danh ngôn