Công danh, tiền tài, danh vọng

Đóng góp bởi hoahongthuy

Công danh, tiền tài, danh vọng. Tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là thật mà thôi.

One Response to Công danh, tiền tài, danh vọng

  1. totainanghn says:

    trinh hai nang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>