Con trai con gái

Người con trai thích có nhân tình hơn là có vợ. Người con gái thì thích có chồng hơn có nhân tình.

Xem Thêm Tác Giả S. Morixơ