Con tim

Không có gì hết sức êm ái và cực kỳ chai đá như con tim.

Xem Thêm Tác Giả G. C. Lichtenberg