Còn tiền còn bạc

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.
Hết mồi hết rượu mất anh em.

  • Lâm Thái Thần

    Đây ko phải là 2 cậu thơ của 1 người khuyết danh như mọi người vẫn nghĩ, thực ra đây là 2 cậu trong 1 bài thơ 4 cậu của mình đc viết vào năm 2009,bài thơ đó cụ thể là… :còn tiền, còn bạc, còn huynh đệ. Hết vàng, hếh bạn, hết anh em. Vinh hoV, phú quý nhiều hảo hữu. Thất thời tay trắng, chẳng ai quen