Cơn phẫn nộ

Cơn phẫn nộ không kiềm chế được, nhưng ai dám chống lại máu ghen?

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh