Con ơi ghi nhớ lời này

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Việt Nam