Con người tốt đẹp

Nguyên nhân khiến con người tốt đẹp là vì anh ta có trí tuệ, nguyên nhân khiến con người xấu xa là vì anh ta ngu xuẩn.

Xem Thêm Tác Giả Platon (Hy Lạp)