Con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.

Xem Thêm Tác Giả M.Gorki