Con người không nhìn thấy

Con người không nhìn thấy hư vô che phủ mình, cũng không nhìn thấy vô cùng nuốt mất mình

Xem Thêm Tác Giả Pascal (Pháp)