Con lừa

Dù có đeo vàng đi chăng nữa, con lừa vẫn là con lừa.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Anh