Con khỉ đẹp nhất

Con khỉ đẹp nhất cũng là xấu nhất khi so sánh với nhân loại.

Xem Thêm Tác Giả Heraclitus (Hy Lạp)