Con gái nên cưới nhiều chồng

Con gái nên cưới nhiều chồng

Một ông rửa chén, một ông lau nhà

Một ông cứ việc tà tà

Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi.