Con gái là con người ta

Con gái là con người ta
Con dâu mới thật mẹ cha mua về.

Xem Thêm Tác Giả Ca dao Việt Nam