Con đường thẳng

Tình yêu? Con đường ngắn nhất từ một trái tim này đến một trái tim khác: con đường thẳng.

Xem Thêm Tác Giả Maurice Bedel