Cơn đói

Cơn đói là bát súp ngon nhất, cơn mệt là chiếc gối êm nhất.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga