Con đê pháp luật

Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại

Xem Thêm Tác Giả J.B. Say