Con đại bàng ngốc

Con đại bàng ngốc ngốc nghĩ con quạ là bạn mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ethiopi