Con chim xinh đẹp nhất

Đàn bà, ấy là con chim xinh đẹp nhất mà chúng ra có được trên thế giới này.

Xem Thêm Tác Giả Alfred De Musset