Có thể yêu người ghét chúng ta

Chúng ta có thể yêu người ghét chúng ta, nhưng không cách nào yêu được người chúng ta ghét.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)