Có những người cha không yêu con

Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo