Có nhiều hạnh phúc

Đối với đa số người nhận định mình có nhiều hạnh phúc thì sẽ có nhiều hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Lincoln (Mỹ)